Cele projektu

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji 60 osób pracujących do zmieniających się potrzeb rynku pracy w województwie opolskim przez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji oczekiwanych przez gospodarkę regionu w ciągu 15 miesięcy.