Cele szczegółowe projektu

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wzrost wiedzy i nabycie przez 60 uczestników projektu kwalifikacji w zawodzie Przewodnika Turystycznego Terenowego po woj. opolskim z nauką języka, możliwych do wykorzystania przez pracodawców w regionie,
  • aktywizacja kobiet i mężczyzn znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
  • zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej wśród kobiet w województwie opolskim (min. 55% uczestników projektu będą stanowiły kobiety – związane jest to z wzmocnieniem równości płci),
  • wsparcie rozwoju turystyki w regionie przez zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry stanowiącej element usługi turystycznej.

Integralną częścią kursu przewodnickiego jest moduł językowy (j. angielski lub j. niemiecki) prowadzony innowacyjną metodą ACCUEIL. System ten posiada akredytację i certyfikat Komisji Europejskiej. Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu szkoły językowej. Chętne osoby, po zakończeniu kursu, będą mogły przystąpić do specjalnego egzaminu i uzyskać certyfikat ACCUEIL. Certyfikat ACCUEIL potwierdza znajomość języka u osób ubiegających się o pracę w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej i jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.