Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie
pn. „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II”
odbywać się będzie w dniach 12.03. – 30.03.2012 r.