Dokumenty rekrutacyjne

REGULAMIN  PDFREGULAMIN UDZIAŁU w PROJEKCIE.pdf

 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, wszystkie w. w. dokumenty należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć do Regionalnego Biura Projektu listownie, osobiście lub też pocztą elektroniczną (wymagane będą skany, a w momencie zakwalifikowania się na kurs wymagane będzie doniesienie oryginałów). Do kompletu dokumentów należy ponadto dołączyć list motywacyjny oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego terenowego. 
Udział w procesie rekrutacyjnym nie jest jednoznaczny z zakwalifikowaniem się do projektu.
Regionalne Biuro Projektu: ul. Reymonta 29 - II piętro, 45-072 Opole.