Harmonogram zajęć

Kurs pn. „Przewodnik Turystycznego Terenowego po województwie opolskim II” będzie prowadzony w trzech modułach stanowiących integralną całość:

- I Moduł – zajęcia teoretyczne w ilości 239 godz. – zajęcia planowane są w weekendy w miesiącach maj-czerwiec 2012 r. i listopad 2012 r. – kwiecień 2013 r.,

- II Moduł – zajęcia praktyczne – wycieczki terenowe po województwie opolskim w ilości 138 godz. – zajęcia w postaci jednej 2-dniowej i szesnastu 1-dniowych wycieczek planowane są w weekendy w miesiącach wrzesień – listopad 2012 r. ,

- III Moduł – zajęcia językowe (j. angielski lub j. niemiecki) w ilości 136 godz. – zajęcia planowane będą średnio dwa razy w tygodniu po 2 godz. (w godzinach popołudniowych).

Obowiązkiem każdego uczestnika kursu będzie systematyczne uczęszczanie na każdy z w. w. modułów.

 

Harmonogram zajęć teoretycznych - grudzień 2012:

PDFGRUDZIEŃ 2012.pdf

Harmonogram zajęć teoretycznych - styczeń 2013:

PDFSTYCZEŃ`2013.pdf

 

Harmonogram zajęć teoretycznych - luty 2013:

PDFLUTY`2013.pdf

 

Harmonogram zajęć teoretycznych - marzec 2013:

PDFMARZEC`2013.pdf

 

Harmonogram zajęć teoretycznych - kwiecień 2013:

PDFKWIECIEŃ`2013.pdf

 

 

Harmonogram zajęć - archiwalne:

PDFHARMONOGRAM ZAJĘĆ - MAJ'2012.pdf

PDFHARMONOGRAM-CZERWIEC'2012_aktualizacja.pdf

PDFHarmonogram zajęć praktycznych.pdf

PDFHARMONOGRAM-LISTOPAD.pdf