Wybór oferty - Wynajem autokaru

W toku postępowania zapytania ofertowego na wynajem autokarów do obsługi wycieczek-zajęć praktycznych w ramach kursu „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II”, biorąc pod uwagę kryterium „najniższa cena” została wyłoniona firma:

Usługi Transportowe - Grzegorz Kielar z Opola.

Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za przesłanie ofert i wzięcie udziału w postępowaniu.

Jednocześnie zachęcamy do brania udziału w podobnych zapytaniach ofertowych realizowanych przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w przyszłości.