Zajęcia teoretyczne do końca projektu

W zakładce HARMONOGRAM opublikowaliśmy plany zajęć do końca projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.