Informacje o projekcie

Projekt pn. „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II”

 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie opolskim, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu to: 794 890,00 PLN.

Finansowanie:100% wartości projektu (PO KL 2007-2013).

Czas trwania projektu: od 1 marca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, a także wciąż rosnącemu zainteresowaniu podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Opolszczyzny, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyjęła sobie za jeden z priorytetów działalności na najbliższy okres przeprowadzenie drugiej edycji kursu na przewodnika turystycznego terenowego. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowano się na przygotowanie drugiej edycji, było także wielkie zapotrzebowanie na przewodników terenowych ze strony branży turystycznej województwa oraz liczne zapytania i zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju kursie, zarówno wśród osób, które nie zdążyły się zakwalifikować do pierwszej edycji, jak i osób, które są zainteresowane rozwojem  zawodowym. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna może przystąpić do realizacji profesjonalnego kursu przewodnickiego, którego integralną część stanowią zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, prowadzone innowacyjną metodą ACCUEIL.

Kurs skierowany jest do mieszkańców Opolszczyzny i prowadzony będzie na podstawie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych, ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Tym samym, wszyscy uczestnicy biorą udział w 239 godzinach zajęć teoretycznych, podczas których pogłębiają swoją wiedzę m. in.  z zakresu historii, geografii, przyrody, środowiska i terenoznawstwa Polski z naciskiem na elementy typowe dla województwa opolskiego. Przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu przewodnika wraz z poznaniem atrakcji turystycznych Śląska Opolskiego, zapewni im udział w 138 godzinach wyjazdów studyjnych. Podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego (do wyboru: nauka języka angielskiego lub niemieckiego) odbędzie się podczas 136 godzin zajęć prowadzonych przez szkołę językową innowacyjną metodą ACCUEIL.Udział w kursach w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.