Rozpoczyna się realizacja projektu pn „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna uprzejmie informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pn „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas trwania projektu: od 1 marca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.